De dieren zijn niet gefokt en gemest maar zijn vrij in de natuur geboren en opgegroeid, zoals de natuur het bedoeld heeft. Natuurmonumenten heeft in haar beheersplan een maximaal aantal runderen voor natuurbeheer opgenomen. Om de begrazingsdruk te beheren moeten er jaarlijks koeien en stieren naar de slager. Het vlees van deze dieren wil ik graag beschikbaar stellen voor mensen met specifieke belangstelling hiervoor. Ik vind betrokkenheid mooi en belangrijk, zo wordt dit geen anoniem vlees.

Bijzonder (H)eerlijk natuurvlees

Waarom dit natuur vlees zo speciaal is:

Streek product
Het vlees voldoet aan alle eisen voor een streek product. De dieren zijn op de Planken Wambuis geboren (natuurgebied in Ede), zijn gevoed met voedsel van het Planken Wambuis zonder bij voederen. De koeien zijn vaak te vinden op de oude landbouwgronden in het natuurgebied, De Valenberg, Oud en Nieuw Reemst en De Mossel. Dagelijks kunnen ze hier door bezoekers aan het natuurgebied worden gevolgd.

Bekend en zichtbaar
De koeien lopen in vrij openbaar toegankelijk natuurgebied. Als consument kun je ten alle tijden de koeien volgen en met eigen ogen zien hoe en waar ze leven, geen anoniem vlees waarvan je geen idee hebt hoe de dieren hebben geleefd.

Vlees met een verhaal
De keus voor natuurbeheer met dit koeien ras is gebaseerd op een duidelijke visie op natuurbeheer en waarnemingen van de begrazing op de vegetatie. Een ‘oer’ ras dat zich uitstekend kan redden in de Nederlandse natuur zonder (of met nauwelijks) menselijke interventies en bijvoeren.

Natuurzuiver vlees
De dieren bepalen wat ze eten doordat ze zelf hun menu bij elkaar scharrelen. Ze hebben alle vrijheid, het natuurgebied is 2284 ha groot.

Hoge kwaliteit rundvlees
Het vlees heeft een bijzondere kwaliteit door veel beweging van de dieren, zeer gevarieerd dieet (met veel kruiden) en het sobere ras is. Het vlees heeft een uitgesproken authentieke smaak en de structuur van het vlees is veel steviger dan het gangbare vlees bij de slager.

Milieu bewust vlees
Geen transport van voer, mest, kalveren. Transport van dieren en vlees beperkt zich van bos tot slager en van slager tot consument (dit transport proberen we zo beperkt mogelijk te houden). De dierenarts komt niet, geen antibiotica gebruik, geen geproduceerd voer.

Uniek seizoen product
In het einde van het seizoen wordt de kudde teruggebracht tot het aantal dieren dat in het natuurbeheersplan is vastgelegd. In de periode van oktober tot maart zijn vlees leveringen te verwachten en alleen leverbaar voor zover de voorraad strekt.

Smaakvol en mals vlees
Het Sayaguesa rund komt uit Spanje. Uit de streek Sayago ten noorden van Salamanca. Aan de rand van de Castillaanse hoogvlakte heeft het gebied een hard en droog klimaat. De Sayaguesa werd vroeger gebruikt als werk- en trekdier in de landbouw. Hoewel geen vleeskoe is het vlees mals en smaakvol. Door mechanisatie in de landbouw verdween het dier langzaam uit het Spaanse samenleving. In de jaren vijftig waren er 20.000 nu nog ruim 500. De Sayaguesa wordt met uitsterven bedreigd.

Vleespakket in zelfde verhouding als de koe
Het geleverde vleespakket is een afspiegeling van de samenstelling van de koe. In dezelfde verhouding als in de koe treft u het ook aan in het pakket. Dit betekent dat in het pakket zowel luxe vlees als ook gehakt zit. Zo wordt benadrukt dat alle delen van de koe waardevol zijn en geen vlees wordt verspild.